romanian journal of physical therapy

REVISTA ROMÂNĂ DE KINETOTERAPIE

Indexing

Journal's title: Romanian Journal Of Physical Therapy

 

ISSN: 1224-6220

ONLINE ISSN: 2068 - 1712

Profile: a review of studies, research, reviews

Editor: University of Oradea Publishing House

Level and attestation of the journal: BDI

Year of first publication:1995

Issue: half-early

International database

www.indexcopernicus.com

www.socolar.com

www.doaj.org

www.ebscohost.com

www.onlineschools.org/open-access-journals/

www.drji.org

www.googlescholar.com

Indexare

Titlul revistei: Revista Română de Kinetoterapie

 

ISSN: 1224-6220

ONLINE ISSN: 2068 - 1712

Profil: revistă de studii, cercetări, recenzii

Editură: Editura Universităţii din Oradea, recunoscută CNCSIS

Nivelul și atestarea revistei: BDI

Anul primei apariţii: 1995

Periodicitate: bianual